Nadzorni odbor

Nadzorni odbor HTP Korčula d.d.

Oleg Uskoković, predsjednik Nadzornog odbora

Tanja Kragulj Mežnarić, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora

Jozef Pilka, član Nadzornog odbora

Berislav Martić, član Nadzornog odbora

Marin Didović, član Nadzornog odbora

Revizijski odbor HTP Korčula d.d.

mr.sci. dipl.oec. Dušan Banović, predsjednik odbora

dipl.oec. Tomislav Tičić, član odbora

dipl.oec. Zoran Babić, član odbora