Objave

Objave

2024

30.4.2024.

Financijska nerevidirana izvješća za I-III 2024. godine
Kodeks korporativnog upravljanja – upitnik o uklađenosti za 2023. HTPK

29.2.2024.

Financijska nerevidirana izvješća 2023. godine

2023

22.12.2023.

Izvanredna Glavna skupština – Odluke Glavne skupštine

15.11.2023.

Poziv za sudjelovanje na izvanrednoj glavnoj skupštini
Prijava za sudjelovanje na izvanrednoj Glavnoj skupštini
Punomoć za zastupanje na glavnoj skupštini HTP Orebić d.d.
Izvješće revizora o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2022. godinu

31.10.2023.

Financijska nerevidirana izvješća za I-IX 2023. godine

31.10.2023.

Financijska nerevidirana izvješća za I-IX 2023. godine

31.07.2023.

Financijska nerevidirana izvješća za I-VI 2023. godine

21.07.2023.

Obavijest o sklapanju Ugovora o licenciji sustava, Ugovora o pružanju operativnih usluga i Ugovora o pružanju centraliziranih usluga

14.07.2023.

Odluke Glavne skupštine

05.06.2023.

Punomoć za zastupanje na Glavnoj skupštini HTP Korčula d.d. 

Prijava na Glavnu skupštinu 

Poziv dioničarima društva HTP Korčula d.d. za sudjelovanje na Glavnoj skupštini

Financijska nerevidirana izvješća za 2022. godinu

28.04.2023.

Kodeks korporativnog upravljanja – upitnik o usklađenosti za 2022 – HTPK

27.04.2023.

Tromjesečni Financijski Izvještaj poduzetnika 01.01.2023. – 31.03.2023.

01.03.2023.

Godišnji Financijski Izvještaj poduzetnika 01.01.2022. – 31.12.2022.

2022

28.10.2022.

Tromjesečni Financijski Izvještaj poduzetnika 01.01.2022. – 30.09.2022.

01.08.2022.

Odluke Glavne skupštine 01. Kolovoza, 2022. godine

15.07.2022.

Obavijest o promjenama u glasačkim pravima

01.07.2022.

Upitnik o usklađenosti za izdavatelje dionica za 2021. Godinu

20.06.2022.

Poziv na glavnu skupštinu 20.06.2022.

Prijava za Glavnu skupštinu

Punomoć za Glavnu skupštinu

Izvješće o primitcima

05.05.2022.

Godišnji Financijski Izvještaj poduzetnika 01.01.2021 – 31.12.2021

02.05.2022.

Tromjesečni Financijski Izvještaj poduzetnika 01.01.2022. – 31.03.2022.

25.02.2022.

Tromjesečni Financijski Izvještaj poduzetnika 01.01.2021 – 31.12.2021.

2021

30.12.2021.

Objava odluke glavne skupštine HTP Korčula

19.11.2021.

Punomoć za zastupanje na glavnoj skupštini

Poziv na glavnu skupštinu

Prijava na glavnu skupštinu

30.10.2021.

Tromjesečni Financijski Izvještaj poduzetnika 01.01.2021 – 30.09.2021.

30.08.2021.

Objava odluke glavne skupštine HTP Korčula

30.07.2021.

Dopuna dnevnog reda

Tromjesečni Financijski Izvještaj poduzetnika 01.01.2021 – 30.06.2021.

21.07.2021.

HTPK – Poziv na glavnu skupštinu

HTPK – Prijava za glavnu skupštinu

HTPK – Punomoć za zastupanje na glavnoj skupštini

19.07.2021.

HTPK – Objava o imenovanju člana uprave

01.07.2021.

Kodeks korporativnog upravljanja – Upitnik o usklađenosti

30.04.2021.

Tromjesečni Financijski Izvještaj poduzetnika 01.01.2021 – 30.04.2021.

Godišnji Financijski Izvještaj poduzetnika 01.01.2020 – 31.12.2020.

26.04.2021.

HTPK- informacija u vezi vlastitih dionica

26.03.2021.

HTPK – Obavijest o promjenama u glasačkim pravima Laguna Novigrad
HTPK – Obavijest o promjenama u glasačkim pravima Erste Plavi

25.03.2021.

HTPK – Obavijest o promjenama u glasačkim pravima

02.03.2021.

Odluka o opozivu imenovanja dosadašnjeg člana Uprave i imenovanju predsjednika Uprave društva

26.02.2021.

Tromjesečni Financijski Izvještaj poduzetnika 01.01.2020 – 31.12.2020.

23.02.2021.

Oglas za zakup prostora

12.02.2021.

HTPK – Obavijest o promjeni članova NO

09.02.2021.

Obavijest o zaprimljenoj ponudi za preuzimanje društva

08.02.2021.

HTP Korčula – Obavijest o imenovanju člana Uprave

2020

22.12.2020.

HTP Korčula – Obavijest o održanoj izvanrednoj glavnoj skupštini i donesenim odlukama

18.12.2020.

Prosperus Invest D.O.O. – Obavijest o promjenama u glasačkim pravima
Laguna Novigrad D.D. – Obavijest o promjenama u glasačkim pravima

13.11.2020.

Glavna Skupština HTP Korčula – Dnevni red

05.11.2020.

Laguna Novigrad d.d. – Obavijest o nastanku obveze objavljivanja ponude za preuzimanje HTP Korčula d.d.
Laguna Novigrad d.d. – obavijest o promjenama u glasačkim pravima HTP Korčula d.d.
Obavjest HTP Korčula

26.10.2020.

Tromjesečni Financijski Izvještaj poduzetnika 01.01.2020 – 30.09.2020.

14.09.2020.

Poziv za prikupljanje pisanih obvezujućih ponuda za kupnju nekretnina

31.08.2020.

HTP KORČULA d.d. – Kodeks korporativnog upravljanja za 2019.

27.08.2020.

Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini i donesenim odlukama

29.07.2020.

Tromjesečni Financijski Izvještaj poduzetnika 01.01.2020 – 30.06.2020.

13.07.2020.

Odluka o sazivu Glavne skupštine društva HTP Kočula d.d.

29.04.2020.

Tromjesečni Financijski Izvještaj poduzetnika 01.01.2020 – 31.03.2020.
Godišnji Financijski Izvještaj poduzetnika 01.01.2019 – 31.12.2019.

28.04.2020.

HTP Korčula – Informacija u vezi s vlastitim dionicama

22.03.2020.

Poziv za prikupljanje pisanih obvezujućih ponuda za kupnju nekretnina

13.03.2020.

Objava o utjecaju COVID-19 na poslovanje

27.02.2020.

Tromjesečni Financijski Izvještaj poduzetnika 01.01.2019 – 31.12.2019.

2019

28.10.2019.

Tromjesečni Financijski Izvještaj poduzetnika 01.01.2019 – 30.09.2019.

30.07.2019.

Tromjesečni Financijski Izvještaj poduzetnika 01.01.2019 – 30.06.2019.

28.06.2019.

HTP Korčula Odluke Skupštine

20.05.2019.

Poziv na Glavnu skupštinu društva HTP Korčula d.d. 2019. godine

16.05.2019.

Neobvezujući javni poziv za iskazivanje interesaza kupnju nekretnine/restorana ex Gradski podrum

30.04.2019.

Godišnji Financijski Izvještaj poduzetnika 01.01.2018 – 31.12.2018.
Tromjesečni Financijski Izvještaj poduzetnika 01.01.2019 – 31.03.2019.
Godišnji upitnik – Kodeks korporativnog upravljanja 2018.

08.04.2019.

Obavijest uprava

03.04.2019.

Natječaj za najam poslovnih prostora za sezonu 2019.

26.02.2019.

Tromjesečni Financijski Izvještaj poudzetnika 01.01.2018 – 31.12.2018.
Financijska nerevidirana izvječća za četvrto tromjesječje 2018.

2018

30.10.2018.

Tromjesečni Financijski Izvještaj poudzetnika 01.01.2018 – 30.09.2018.

27.07.2018.

Tromjesečni Financijski Izvještaj poudzetnika 01.01.2018 – 30.06.2018.

29.06.2018.

Odluke glavne skupštine HTP Korčula d.d. 29.06.2018.

10.05.2018.

Poziv za radnu skupštinu HTP Korčula 2018. godine

27.04.2018.

Godišnji upitnik korporativnog upravljanja 2017. godine
Tromjesečni Financijski Izvještaj poudzetnika 01.01.2018 – 31.03.2018.

26.04.2018.

Godišnji Financijski Izvještaj za 2017. godinu

05.03.2018.

Obavijest o zakupu poslovnih prostora u Port 9 Resortu

27.02.2018.

Tromjesečni Financijski Izvještaj poudzetnika 01.01.2017 – 31.12.2017.

15.02.2018.

Poziv za kupnju nekretnina

15.01.2018.

Poziv za kupoprodaju ili zakup nekretnina

2017

04.12.2017.

Poziv za zakup nekretnina

27.10.2017.

Tromjesečni Financijski Izvještaj poudzetnika 01.01.2017 – 30.09.2017.

19.10.2017.

Poziv za prikupljanje pisanih ponuda za kupnju nekretnine

31.07.2017.

Odluke Glavne Skupštine 31.07.2017.
Tromjesečni Financijski Izvještaj poudzetnika 01.01.2017 – 30.06.2017.

14.06.2017.

Poziv za skupštinu 31.07.2017.
HTP Korčula Godišnji Financijski Izvještaj 31.12.2016.
HTP Korčula Izvješće Neovisnog Revizora
Izvješće Nadzornog Odbora za 2016. godinu
Izvješće uprave o poslovanju društva za 2016. godinu
Prijedlog odluke o uporabi dobiti za 2016. godinu
Prijedlog odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješča za 2016. godinu

04.05.2017.

Tromjesečni Financijski Izvještaj poudzetnika 01.01.2017 – 31.03.2017.
Godišnji Financijski Izvještaj poudzetnika za 2016. godinu
Godišnji Financijski Izvještaji i izvješće neovisnog revizora za 2016. godinu

20.02.2017.

Obavijest o promijeni glasačkih prava
Tromjesečni Financijski Izvještaj poudzetnika 01.01.2016 – 31.12.2016.

2016

28.10.2016.

Rješenje o uvrštenju
Tromjesečni Financijski Izvještaj poudzetnika 01.01.2016 – 30.09.2016.

24.10.2016.

Obavijest o načinu objave Prospekta uvrštenja novih redovnih dionica.
Prospekt uvrštenja dionica na redovito tržište Zagrebačke burze d.d.

30.09.2016.

Obavijest iz članka 429. Zakona o tržištu kapitala

19.09.2016.

Rješenje za povečanje temeljnog kapitala

03.08.2016.

15.06.2016

Obavijest o promjenama u postotku glasačkih prava

13.06.2016

HTP Korčula promjena glasačkih prava

13.06.2016

Poziv za glavnu skupštinu društva HTP Korčula d.d.
Prijava
Punomoč

24.05.2016

Poziv na javnu dražbu HTP KORČULA d.d.

Održana sjednica Nadzornog odbora 20.05.2016.g.

Održana sjednica Nadzornog odbora 03.05.2016.g.

Poziv na iskazivanje interesa – 03.05.2016.

Tromjesečni Financijski Izvještaj poudzetnika 01.01.2016 – 31.03.2016.

2015

Kodeks korporativnog upravljanja
Godišnji Financijski Izvještaji i izvješće neovisnog revizora za 2015. godinu
Godišnji Financijski Izvještaj poduzetnika za 2015. godinu
Tromjesečni Financijski Izvještaj poudzetnika 01.01.2015 – 30.09.2015.
Tromjesečni Financijski Izvještaj poudzetnika 01.01.2015 – 30.06.2015.
Tromjesečni Financijski Izvještaj poudzetnika 01.01.2015 – 31.03.2015.
Odluka glavne skupštine 2015
PROSPEKT uvrštenja dionica na redovito tržište Zagrebačke burze d.d.

2014

Godišnji Financijski Izvještaj poduzetnika za 2014. godinu
Tromjesečni Financijski Izvještaj poudzetnika 2014